about

He manu kai I te ngahere nöna te ngahere, he manu kai I te mätauranga nona te ao.
E nga mana, e nga reo, e nga pataka o nga taonga tuku iho tënä koutou tena koutou tena koutou katoa.
Te Waka Kai Ora (TWKO) the National Maori Organics Authority of Aotearoa is an organisation committed to environmental and cultural sustainability.
Advertisements